hotel chand palace

plot no.54, arakashan road, near sanjeevani hospital, paharganj, delhi, 110055